W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas VI i VII SP pod opieką nauczycieli: mgr Bożeny Kubali, mgr Magdaleny Siudak, mgr Barbary Hajewskiej-Drab uczestniczą w wolontariacie, którego motto brzmi: „Niech się zawsze większy opiekuje mniejszym”. Zadaniem wolontariuszy jest sprawowanie opieki nad młodszymi kolegami z klas pierwszych, pomoc w czynnościach samoobsługowych w szatni, pomoc w odrabianiu lekcji oraz wspólna zabawa.