Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr13 z ogromną przyjemnością informuje o sukcesie uczennicy klasy IIB oddziału gimnazjalnego – Veroniki Bogdanovych, która została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. Uczennicę wspierała Pani mgr Jadwiga Gil – nauczyciel języka rosyjskiego. GRATULUJEMY!!!