W DNIU 15 MAJA UCZNIOWIE KLASY II B GIMNAZJUM WRAZ Z WYCHOWAWCĄ UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH  NAUKOWYCH ZORGANIZOWANYCH W RAMACH Festiwalu Nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. Uczniowie brali czynny udział w trzech zajęciach warsztatowych: zajęciach z języka polskiego, zajęciach psychologicznych oraz zajęciach teatralnych z zakresu pantomimy. Wszyscy świetnie się bawili, równocześnie ucząc się wielu ciekawych rzeczy.