Proszę o zapoznanie się z załącznikiem —> postępowanie rekrutacyjne