15.05.2018r.  odbył się szkolny konkurs mitologiczny dla uczniów szkoły podstawowej. Uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu mitologii greckiej  i rzymskiej. Pytania sprawdzały m.in. znajomość greckich i rzymskich bogów, bohaterów mitów, mitologicznych stworów, a także związków frazeologicznych zaczerpniętych z mitologii. Konkurs przygotowały Panie Jadwiga Gil i Małgorzata Woźniak – Kutek.

 

WYNIKI

 

I miejsce, Jakub Grabowski, kl.6

II miejsce Daniel Jurczak, kl. 7      

III miejsce Dawid Kmiecik, kl.7