REGULAMIN KONKURSU „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

 promującego wiedzę zawodoznawczą wśród uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz  III klasy Gimnazjum

 1. CELE KONKURSU

 1. Wdrażanie dzieci  do obserwacji otaczającej rzeczywistości i podejmowania świadomych decyzji życiowych.
 2. Uwrażliwienie uczniów na potrzebę planowania przyszłości zawodowej.
 3. Motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych.

 

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu.
 2. Konkurs rozpoczyna się z dniem 08 listopada 2018 roku.
 3. Prace należy składać do dnia 28 listopada 2018 roku.
 4. Ogłoszenie wyników  nastąpi 6 grudnia 2018 roku.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII SP oraz III klasy Gimnazjum.
 6. W konkursie biorą udział prace realizowane wyłącznie indywidualnie, wykonane samodzielnie, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 

 • TEMAT I FORMAT KONKURSU
 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w następującej formie:

      klasy I-III: praca plastyczna w formacie A3 lub A4 w dowolnie wybranej technice

                              rysunkowej, graficznej, malarskiej przedstawiająca wymarzony zawód.

      Klasy IV-VI: plakat przedstawiający wizerunek i krótki opis wybranego zawodu

                            wykonany dowolną techniką.

      Klasy VII-VIII i III Gim: prezentacja multimedialna zawierająca grafikę i opis 

                                               wybranego zawodu/

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie pracy do pedagoga szkolnego lub nauczyciela biblioteki do dnia 28 listopada 2018 roku.

 

 1. JURY I NAGRODY

 

 1. Jury dokona oceny otrzymanych prac oraz przyzna miejsce I. II i III w każdej kategorii wiekowej.
 2. Dodatkowo może przyznać wyróżnienia.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dylom, a zwycięzca danej kategorii upominek.
 4. Ocena  będzie dokonana wg następujących kryteriów:

– zgodność z tematem konkursu

– pomysłowość

– plastyczne ujęcie

– staranność wykonania

 

 1. Wyniki będą podane na szkolnej gazetce doradcy zawodowego
 2. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora konkursu w celu stworzenia szkolnej wystawy.

 

Organizator konkursu: mgr Barbara Hajewska-Drab, mgr Angelika Woźniak