• TERMIN: 18, 19,20 kwietnia 2018r.
  • GODZINA: część I – 9.00; część II – 11.00.
  • Strój galowy,
  • LEGITYMACJA !
  • 8:30 – w szkole.
  • KLASY III mają przydzielone sale: klasa III A s.11, klasa III B – s.12, klasa III C – s.13. Uczniowie w salach mogą zostawić swoje rzeczy pod opieką nauczyciela.
  • 8:40 wejście do sal egzaminacyjnych na II piętrze zgodnie z listami.
  • DOZWOLONE: długopis/pióro z czarnym tuszem (na matematyce LINIJKA), butelka z wodą.
  • NIEDOZWOLONE: urządzenia telekomunikacyjne.
  • Po egzaminie 18.04.2018r. sesja zdjęciowa klasa III A, 19.04.2018r. klasa III B i III C.