W klasie 2a na zajęciach omawiane były Prawa Dziecka. Uczniowie wykonali pracę plastyczną. 

Opracowały:

mgr Ilona Banasik, mgr Marta Lorens