Pasowanie na ucznia to ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. W piątek 18 października miało miejsce niezwykłe wydarzenie dla pierwszoklasistów, zostali przyjęci
do wspólnoty szkolnej. Pierwszoklasiści recytując wiersze, śpiewając piosenki, rozwiązując zadania i zagadki, ukazali zebranym gościom reguły dobrej współpracy w szkole i obowiązki każdego ucznia. Następnie uczniowie złożyli przysięgę obiecując wypełnianie obowiązków uczniowskich. Na koniec zostali pasowani przez Pana Dyrektora Mariusza Musiała na pełnoprawnych uczniów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Święto Pierwszoklasistów zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klas pierwszych.