OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU LUTYM
 WYNOSI:
10 X3,70=37,00
PŁATNOŚĆ DO 10 LUTEGO