OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU LISTOPADZIE
           WYNOSI
          19dni x 3,70=70,30
 
 TERMIN PŁATNOŚCI DO 10go KAŻDEGO MIESIĄCA