Opłata za obiady w miesiącu lutym wynosi 13 x 3,70 zł = 48,10zł