31 lipca 2020r. (piątek) od godz. 10.00 będzie można odebrać w sekretariacie szkoły zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokument ten należy dostarczyć do  szkoły pierwszego wyboru  do 4 sierpnia do godz. 15.00.