EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 16-18 CZERWCA 2020r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu informuje, iż zgod­nie z decyzją MEN przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach do 24 maja 2020r., natomiast egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagroże­niem epidemiologicznym nauka jest realizowana zdalnie.