W dniu organizowanych zebrań z rodzicami 19.03.2018 r. na terenie naszej szkoły zorganizowałam Mini Targi Edukacyjne. Na targi zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Sosnowca. Głównymi beneficjentami targów byli uczniowie klas III i II gimnazjum oraz uczniowie klasy VII szkoły podstawowej wraz z rodzicami.
Zainteresowani uczniowie i rodzice mieli okazję zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną szkół, poznać rodzaje szkół i kierunki kształcenia oraz porozmawiać z ich przedstawicielami.