W  marcu uczniowie SP13 w składzie: Zofia Michoń klasa VII, Daniel Jurczak klasa VII i Jakub Grabowski klasa VI wzięli udział w V edycji Turnieju Czytelniczego z języka polskiego ,,Książkomanniacy’’ zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr20 w Sosnowcu. Nasza drużyna wykazała się dużą wiedzą w zakresie znajomości treści książek: ,,Opowieści z Narnii’’ ,,Felix, Net i Nika oraz ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem’’.