konkurs plastyczny SZKOŁA MOICH MAREZŃ (regulamin, zgoda rodzica, karta zgłoszeniowa)