Uwaga rodzice! Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Szkoły podstawowe

l.p.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin

 w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.03.2018r. – 14.03.2018r. (do godz. 15.00) 23.03.2018r. –24.04.2018r. (do godz. 15.00)
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16.03.2018r. (do godz. 12.00) 25.04.2018 r.

(do godz. 12.00)

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 21.03.2018r. (do godz. 15.00) Do 27.04.2018 r. (do godz. 15.00)
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

23.03.2018 r.

(do godz. 12.00)

30.04.2018 r.

(do godz. 12.00)