16 lutego 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI – BOHATER NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI“.  W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej wraz z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie odbywało się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W kategorii szkół podstawowych  pierwsze miejsce zajęła Paulina Sobczyk – uczennica klasy VII. Paulina przygotowała prezentację multimedialną, w której zaprezentowała związki Józefa Piłsudskiego z Zagłębiem Dąbrowskim.

Gratulujemy !