4 czerwca 2019 r. uczniowie kl. IV a i IV b przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych
i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowanie oraz udzielania pierwszej pomocy. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze.
Wszyscy zdający uczniowie otrzymają pierwsze w życiu „prawo jazdy”- Kartę Rowerową
Gratulujemy