6 kwietnia 2018r. Veronika Bogdanovych – uczennica klasy II B oddziału gimnazjalnego uczestniczyła w Gali Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zorganizowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Najważniejszym momentem  było wręczenie uczennicy certyfikatu potwierdzającego uzyskanie tytułu LAUREATA. Liczne podziękowania i gratulacje nadały uroczystości szczególnie podniosły charakter. Podsumowaniem były występy artystyczne ,,młodych talentów.’’