W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 10.04.2020r. zmianie ulega również harmonogram egzaminu ósmoklasisty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzenia egzaminu.