11 czerwca 2018 r. uczniowie kl. IVa, IVb przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowanie oraz udzielania pierwszej pomocy. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze. 
Wszystkim, którym udało się uzyskać wynik pozytywny serdecznie gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!