W naszej świetlicy odbyły się zajęcia pod hasłem „WIRUSOOCHRONA”. Została przeprowadzona pogadanka w jaki sposób uczniowie naszej szkoły powinni się chronić przed chorobami zakaźnymi. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, zagadki i rebusy. W celu wyrobienia dobrych nawyków u dzieci lekcje pod hasłem „WIRUSOOCHRONA” będą prowadzone cyklicznie. Na zakończenie cyklu spotkań, będą wręczone dyplomy za udział w pogadankach.