W dniu 19.11.19 r. w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu odbyło się głosowanie uczniów SP nr 13 w Sosnowcu w ramach Młodzieżowego Grantu Obywatelskiego.
Nad prawidłowością głosowania czuwała Komisja Konsultacyjna w składzie:

Jakub Grabowski, Laura Opalska, mgr Joanna Kupajska i mgr Adrian Eliasz.

Wyniki głosowania:

1 miejsce           Zakup sprzętu sportowego na potrzeby SP nr 13 w Sosnowcu                                   Liczba głosów :   42            

2 miejsce           Sala zabaw ,,Miło i pożytecznie spędzony czas po lekcjach’’                                    Liczba głosów :   32               

3-4 miejsce        Multimedia w pracowni biologicznej                                                                          Liczba głosów :   28      

3-4 miejsce       ,,Gra w klasy i inne wygibasy’’ czyli jak przyjemnie spędzić czas na przerwie              Liczba głosów :   28    

5 miejsce          Świetlica moich marzeń                                                                                        Liczba głosów :   8                 

6 miejsce          Doposażenie sekcji tenisa stołowego w specjalistyczny sprzęt sportowy                       Liczba głosów :   7                

 

Realizacja zwycięskiego projektu nastąpi w 2020 r.