22 maja 2019 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się uroczyste podsumowanie  Wojewódzkiego Konkursu o Życiu
i Twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez ZSP
w Żelisławicach. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych. Nasza uczennica Aleksandra Kudybka z klasy Vb zdobyła w nim
I miejsce! Serdecznie gratulujemy!!!