19 czerwca 2018 roku Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu zaprasza na zebrania rodziców/ opiekunów przyszłorocznej klasy 1, które odbędzie się o godzinie 16:30.