Słowa wdzięczności kierujemy do Pana Radnego Piotra Dudka, który pomógł nam przygotować teren szkolny na bezpieczną strefę aktywności ruchowej dla dzieci 🙂

Dziękujemy ! 🙂

Dyrektor wraz z całą Społecznością SP 13 w Sosnowcu