20 x 3,70zł = 74,00ZŁ

Płatność do 10-go każdego miesiąca.

Nr konta 49 1020 2313 0000 3002 0579 6117.

Tytuł przelewu – SP13 imię i nazwisko klasa

Nazwa odbiorcy – SP13 Obiady