Zarządzenie Dyrektora SP13 w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019 2020