W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia edukacyjno- ekologiczne tematycznie związane z Dniem Ziemi. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności dzielenia odpadów oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Podczas zajęć czytelniczych dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami wiersze o tematyce ekologicznej. W czasie zajęć muzycznych Świetliczaki uczyły się i śpiewały piosenki o treściach ekologicznych. W trakcie zajęć plastyczno- technicznych Świetliczaki wykonały prace z surowców odnawialnych. Dzieci tworzyły cudeńka z recyklingów. Wszystkie te zajęcia wpłynęły na kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno natury i zachowań proekologicznych.