PIĄTEK 25 czerwca 2021r.

KLASY I-VII godzina 8.00 w klasach

KLASA VIII – godz.9.00 boisko szkolne/sala gimnastyczna

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA  w godzinach:

od 6.50 do 7.50

od 8.30 do 15.30