– taki jest temat konkursu literackiego organizowanego przez Diecezję Sosnowiecką w ramach programu diecezjalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Mecenasem konkursu

jak i całego programu obchodów patriotycznych w diecezji sosnowieckiej jest Tauron S.A.

            Dzięki konkursowi organizatorzy zamierzają wydobyć, ocalić i utrwalić przechowywaną w rodzinach, często przekazywaną z pokolenia na pokolenie pamięć o przodkach, cichych bohaterach walki o Polskę jak budowy Ojczyzny w różnych, niełatwych dla naszego kraju okresach ostatniego stulecia. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie pracy ujętej w dowolną formę literacką (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka). Praca może być przygotowana przez samego uczestnika wydarzenia lub członka rodziny (np. wnuczek opowiada usłyszane i zapamiętane wspomnienia nieżyjącego dziadka). Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie http://www.katecheza.sosnowiec.pl/. Prace należy złożyć w biurze konkursu do 15 maja.

            Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każda. Dla 10. wyróżnionych przygotowano po 200 zł. Nagrody pieniężne ufundował mecenas obchodów jubileuszu odzyskania niepodległości w Diecezji Sosnowieckiej Tauron S.A.  Najlepsze i najciekawsze prace zostaną opublikowane w formie książki, a wszyscy, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają pamiątkowy album.

            Bardzo zależy nam na ocaleniu pamięci patriotycznej przechowywanej w rodzinach –  mówi koordynator konkursu ks. dr Michał Borda. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że z każdym rokiem pamięć się zaciera i pozostaje jej coraz mniej i dlatego chcielibyśmy ocalić tyle ile się da z tego dziedzictwa duchowego, które jest równie ważne jak dziedzictwo materialne – dodaje ks. Borda.

            Organizatorzy liczą na pomoc i współpracę parafii, szkół, lokalnych stowarzyszeń,  samorządów oraz lokalnych liderów, wszystkich, którym leży na sercu los nie tylko Polski, ale składających się na nią małych ojczyzn. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z publikacją książki zaplanowano na wrzesień 2018 r.