Kierując się Państwa sugestią dotyczącą sposobów dokonywania wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu proponuje następujące rozwiązania:

Sposób pierwszy: wpłata bezpośrednio na konto Rady Rodziców

RR konto nr 67 1560 1166 0000 9100 0011 5434

Sposób drugi: wpłata do wychowawcy klasy przez rodzica bądź ucznia (potwierdzenie wychowawcy w dzienniczku ucznia lub indeksie)

Sposób trzeci: wpłata do sekretariatu wyłącznie po zebraniach (wpłatę przyjmuje mgr Angelika Woźniak)

Liczymy, że podane przez nas propozycje spowodują zadowolenie, a tym samym płynność w dokonywaniu przez Państwa wpłat na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu.