W imieniu Dyrekcji i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 serdecznie dziękujemy
za wyrozumiałość i wsparcie oraz zabezpieczenie opieki dzieciom w czasie trwającego Ogólnopolskiego Strajku Nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że w szkole prowadzone są zajęcia opiekuńcze, natomiast – dydaktyczne zostaną wznowione po przekazaniu przez media jednoznacznej wiadomości dotyczącej zakończenia akcji strajkowej w placówkach oświatowych.

   Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13