Informujemy, że najbliższe dni – 16,17 i 18 czerwca 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych  ze względu na odbywający się wtedy egzamin ósmoklasisty.

Dyrekcja SP 13 w Sosnowcu