Dużą popularnością cieszą się zajęcia świetlicowe konstruowanie budowli z klocków.
Podczas całego roku szkolnego, ale najwięcej w miesiącach zimowych, świetliczaki bawią się
w inżynierów budowlanych, z klocków stawiają budowle według własnych pomysłów. Jest przy tym wiele śmiechu i zabawy. Dzieci układając klocki rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność oraz zwinność rąk.