W październiku odbyły się wybory Samorządu Szkolnego.             W głosowaniu wzięło udział 102 uczniów klas IV – VIII SP 13.       Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wybrano następujący skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca Amelia Mital   kl. VIII – 40 głosów
I z-ca Przewodniczącej  Jakub Grabowski   kl. VII – 25 głosów
II z-ca Przewodniczącej Anielka Fil   kl. VI – 21 głosów

Życzymy owocnej pracy
Opiekunowie Samorządu