KWIECIEŃ – od 8.04 godz. 12.00 do 19.04 godz. 15.00  mogą składać wniosek do naszej szkoły Rodzice dzieci spoza obwodu. (link: https://sp-sosnowiec.nabory.pl/)
Zapraszamy, mamy miejsca! 😊

W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można użyć wyszukiwarki obwodów.

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU 😊
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem, którzy chcą zapisać dziecko do naszej szkoły powinni w formularzu rekrutacyjnym wskazać SP13 jako szkołę pierwszego wyboru.
Po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się WNIOSEK o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2024/2025.

WNIOSEK PROSZĘ – wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 19.04 godz. 15.00. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły.

CHĘTNIE POMOŻEMY W RAZIE PROBLEMÓW 😊 W razie braku dostępu do Internetu, braku numeru PESEL dziecka oraz innych problemów prosimy o kontakt z naszą szkołą, w celu ustalenia formy pomocy.

Kontakt telefoniczny : 32 263 84 22
Adres mailowy : sp13@sosnowiec.edu.pl

Chętnie odpowiem na Państwa pytania i jeśli jest taka potrzeba, pokażę szkołę w dowolnym terminie zainteresowanym rodzicom i dzieciom 🥰

Dyrektor SP 13 w Sosnowcu