Rodzice, których dzieci brały udział w rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Podstawowej nr 13 w Sosnowcu proszeni są o przybycie do szkoły celem potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I na rok szkolny 2022/2023.