OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU WYNOSI:
 
22 x3,70=81,40
 
TERMIN WPŁAT DO 10-go STYCZNIA