20 dni x 3,70=74,00 zł
 
Jednocześnie informujemy, że opłat za dany miesiąc dokonujemy do 10 dnia danego         miesiąca.
        PRZYPOMINAMY O TERMINOWYCH WPŁATACH!!!