W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu

„SOSNOWIECKI LIDER EKOLOGII”.

To konkurs zbiórki surowców wtórnych – zużytych baterii i makulatury. Celem konkursu jest edukacja i rozpowszechnianie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców miasta.

Bardzo prosimy rodziców i uczniów o wsparcie naszej szkoły w konkursie.

PO I ETAPIE KONKURSU ZAJMUJEMY I MIEJSCE W ZBIÓRCE MAKULATURY Z WYNIKIEM 12.86 KG MAKULATURY NA UCZNIA   
W SZKOLE (na 22 placówki biorące udział w konkursie).

        Zbiórka surowców prowadzona będzie do 31 maja 2020 roku w trzech etapach, po których na łamach Kuriera Miejskiego oraz na stronie Urzędu Miasta Sosnowca publikowany będzie ranking cząstkowy zmagań.

ETAPY:

  1. do 31 grudnia 2019r.
    2. do 31 marca 2020r.
    3. do 31 maja 2020r.

        Trzy najlepsze sosnowieckie placówki oświatowe otrzymają nagrody  o wartości: I miejsce – 3.000 zł, II miejsce – 2.000 zł, III miejsce – 1.000 zł.

        Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca oraz patronatem medialnym Kuriera Miejskiego.

Zachęcamy zarazem do udziału w szkolnej zbiórce makulatury prowadzonej równolegle z ww. konkursem. Rywalizacja prowadzona jest w 2 kategoriach – klasowej i indywidualnej. Na uczniów czekają atrakcyjne nagrody.