REGULAMIN KONKURSU Z J. ANGIELSKIEGO „IT’S CHRISTMAS TIME”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie świątecznym
z j. angielskiego w trzech kategoriach:

Klasy I – III: Wykonanie ilustracji do dowolnej angielskiej piosenki świątecznej.

Należy umieścić tekst piosenki (można wydrukować) wraz z tytułem.

Praca powinna być wykonana w formacie A3. Technika pracy dowolna.

Każda zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko ucznia, klasa.

Klasy IV – VI: wykonanie lapbooka o tematyce „Christmas traditions and symbols”

Jak wykonać lapbooka : https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU

Przykładowe lapbooki:

przykład 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg

przykład 2: https://www.youtube.com/watch?v=SJEztgwUvv4

Technika wykonywania prac jest dowolna.

Każda zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko ucznia, klasa.

Klasy VII –VIII: wykonanie lapbooka o tematyce „Christmas around the world”

Jak wykonać lapbooka : https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU

Przykładowe lapbooki:

przykład 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg

przykład 2: https://www.youtube.com/watch?v=SJEztgwUvv4

Technika wykonywania prac jest dowolna.

Każda zgłoszona praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko ucznia, klasa.

Termin składania prac – do 21 grudnia 2022 r. Uczestnik dostarcza pracę nauczycielowi języka angielskiego: p. Małgorzacie Musiał.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– zgodność z tematem,

– poprawność językowa,

– samodzielność i staranność wykonania,

– stopień trudności techniki,

– pomysłowość i oryginalność formy.
ZAPRASZAMY

mgr Małgorzata Musiał