Gdy wolności nadszedł czas…”- uroczysta akademia z okazji 104 – rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości!

Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!”

Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na 123 lata Polska utraciła niepodległość. Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy i Rosja podzieliły między siebie polską ziemię. Polska zniknęła z map Europy. Zaborcy chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Jednak nasi odważni rodacy nie poddawali się. Polska istniała w sercach Polaków.

Wybuchały kolejne powstania…

Aż nadszedł długo oczekiwany dzień…”

W dniu 10 listopada odbył się wyjątkowy poranek poetycki, podczas którego nasi uczniowie upamiętnili walkę Polaków o wolność i uczcili ten długo oczekiwany dzień – DZIEŃ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI!

W montażu słowno-muzycznym wybrzmiały piękne słowa miłości do Ojczyzny, wiary w wolność i szacunku do Polski. Elementem przedstawienia była pantomima, w której uczniowie wymownie pokazali proces rozbiorów Polski, a następnie walkę o jej wolność

i odrodzenie Niepodległej. Spektakl przygotowały panie: Anna Kapuścik oraz Barbara Malus wraz z klasami 8b i 5a, a za oprawę muzyczną odpowiedzialna była pani Małgorzata Traczyk. W przygotowaniu dekoracji uczestniczyła pani Tamara Białas.

Niech żyje wolna Polska!

Opracowała: mgr Anna Kapuścik