Terapeutyczne misy dźwiękowe to instrumenty wielotonowe, które po uderzeniu  filcową pałką, dodatkowo wibrują. Najbardziej popularną formą terapii dźwiękiem jest tzw. masaż dźwiękiem oraz relaksacje przy dźwiękach mis dźwiękowych, gongów, dzwonków wietrznych oraz innych instrumentów relaksacyjnych.

Zdrowy człowiek słyszy dźwięki w wysokości od 16 do 20  000 Hz. Misy dźwiękowe posiadają tony słyszalne dla człowieka, jak również dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości, których ludzkie ucho nie jest w stanie usłyszeć (infradźwięki). Również nasze organy wewnętrzne, poprzez swoje funkcjonowanie, wytwarzają fale dźwiękowe.

Szczegółowe badania nad wpływem dźwięku mis dźwiękowych na organizm ludzki przeprowadzili dr H. Portalska i dr inż. M. Portalski z Politechniki Poznańskiej oraz dr Maria Anna Pabst w Instytucie Medycznym w Graz i w Ratyzbonie. Dzięki drganiom odpowiadającym wibracjom ciała ludzkiego terapia misami dźwiękowymi sprzyja poprawie funkcjonowania krwiobiegu,  krążenia produktów przemiany materii, i substancji oddechowych w naczyniach włosowatych. Działanie dźwięku przyczynia się także do usuwania bólu,  toksyn z organizmu, przyspiesza regenerację tkanek i zmniejszenia napięcie mięśni