Przypominamy o dokonaniu wpłaty na rzecz Rady Rodziców