WPŁATA ZA OBIADY W GRUDNIU 2019r. WYNOSI:

15 dni x 3,70 = 55,50

  • WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM.
  • PRZYPOMINAMY JEDNOCZEŚNIE, IŻ WPŁAT ZA ŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE NALEŻY DOKONYWAĆ ZAWSZE MIĘDZY:

1-10 DNIEM KAŻDEGO MIESIĄCA

PROSIMY O NIEWPŁACANIE

KWOT INNYCH NIŻ PODANE