Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I : Wymagania edukacyjne dla kl. 1

Klasa II: Wymagania edukacyjne dla kl 2

Klasy II – III: Wymagania edukacyjne ucznia w klasach I-III

Klasa IV: J. polski kl. 4, J. angielski kl. 4, Historia kl. 4, Matematyka kl. 4, Przyroda kl. 4, Z. techniczne kl. 4,
Muzyka kl. 4, Religia kl. 4

Klasa V: J. polski kl. 5, J. angielski kl. 5, Historia kl. 5, Matematyka kl. 5, Przyroda kl. 5, Z. techniczne kl. 5,
Muzyka kl. 5, Religia kl. 5

Klasa VI: J. polski kl. 6, J. angielski kl. 6, Historia kl. 6, Matematyka kl. 6, Przyroda kl. 6, Z. techniczne kl. 6,
Religia kl. 6

Wspólne dla klas IV-VI: Etyka kl. 4-6, Z. komputerowe kl. 4-6, Wychowanie fizyczne kl. 4-6

Klasa VII religia kl. VII wym. edukacyjne j. angielski kl. VII wymagania _fizyka_kl7 wymagania ed. chemia kl. VII wymagania edukacyjne matematyka klasa 7 wymagania edukacyjne z etyki wymagania edukacyjne z geografii kl. 7 Wymagania edukacyjne z plastyki kl. 7 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne-muzyka Wymagania j.rosyjski Wsio prosto!_klasa_VII wymagania-edukacyjne-j. polski-nowe-slowa-na-start-kl-7 wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7 wymagania-historia-kl-7-wczoraj-i-dzis

Klasa VIII Chemia kl. VIII kontrola-i-ocena-osiagniec-uczniow-zasady-i-kryteria-oceniania kl8 edukacja dla bezpieczeństwa plan-wynikowy-klasa-8-2018-pdf przedmiotowy-system-oceniania-spotkania-z-fizyka_kl8 Repetytorium_Osmoklasisty_KRYTERIA_OCENIANIA WP_2_klasa_VIII_PSO_OK wymagania edukacyjne z etyki Wymagania edukacyjne z religii kl. VIII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego wymagania historia VIII WYMAGANIA INFORMATYKA KL. 8 wymagania wos VIII wymagania-edukacyjne-nowe-slowa-na-start-j.polski8 wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-8 wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-8

GIMNAZJUM

Klasy I: J. polski kl. I, Historia kl. IJ. angielski kl. I, J. francuski kl. I, J. rosyjski kl. I, WOS kl. I, Geografia kl. IPlastyka kl. I, Matematyka kl. I Religia kl. I, Z. techniczne kl. I, Przedsiębiorczość kl. I

Klasy II: J. polski kl. II, Historia kl. IIJ. angielski kl. II, J. francuski kl. II, J. rosyjski kl. II, WOS kl. II, Geografia kl. II, Muzyka kl. II, Religia kl. II, Z. techniczne kl. II, Przedsiębiorczość kl. II

Klasy III: J. polski kl. IIIHistoria kl. IIIJ. angielski kl. III J. francuski kl. III, J. rosyjski kl. III, Geografia kl. III, Religia kl. III

Wspólne dla klas I – III: Biologia kl. I-III, Biologia kl. I-III biol-mat, Chemia kl. I-III, Fizyka kl. I-III, Matematyka kl. I-III, Matematyka kl. I-III biol-mat, Etyka kl. I-III, Wychowanie fizyczne kl. I-III, J. niemiecki kl. I-III, Informatyka kl. I-II, Z. artystyczne kl. II-III