Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do szkoły podstawowej na rok szkolny 2017 – 2018 dla:

klas 1- 7 zostaną zakupione z dotacji MEN i wypożyczone uczniom na rok szkolny.

Podręczniki dla klasy 2 i 3 gimnazjum zostaną zakupione z dotacji MEN i wypożyczone na okres roku szkolnego.