Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019 – 2020 dla:

klas 1- 8 zostaną zakupione z dotacji MEN i wypożyczone uczniom na rok szkolny.